برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

نرم افزار املاک

نرم افزار املاک

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 708714 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 2720000000 0 مسکونی فروش زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
2 708713 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 0 0 مسکونی فروش ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
3 708712 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 750000000 0 مسکونی رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
4 708711 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 700000000 12000000 مسکونی رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
5 708710 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 100000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
6 708709 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 5376000000 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
7 708708 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 6643000000 0 مسکونی فروش اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 708707 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 230000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره دروس گلدن فایل مشاهده فایل
9 708706 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 900000000 0 مسکونی رهن و اجاره میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
10 708704 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 4770000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
11 708703 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 2000000000 0 مسکونی فروش باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
12 708702 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 400000000 0 مسکونی رهن و اجاره سردار جنگل گلدن فایل مشاهده فایل
13 708701 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 3500000000 0 مسکونی فروش باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
14 708700 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 2400000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
15 708699 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 100000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
16 708698 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 200000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
17 708697 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 50000000 4800000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
18 708696 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 200000000 0 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
19 708695 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 2500000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
20 708694 ****** ****** ****** ****** 1399-09-12 2370000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل