برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

آپارتمان زاهدان

آپارتمان زاهدان

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 716957 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 300000000 6000000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
2 716956 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 6800000000 0 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 716956 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 6800000000 0 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 716955 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 1000000000 30000000 موقعیت اداری رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
5 716954 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 10000000000 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 716953 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 0 95000000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
7 716951 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 1000000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 716949 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 2025000000 0 موقعیت اداری فروش ملاصدرا گلدن فایل مشاهده فایل
9 716947 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 130000000 2600000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
10 716946 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 150000000 0 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
11 716944 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 300000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
12 716943 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 100000000 3900000 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
13 716942 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 450000000 0 مغازه رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
14 716941 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 300000000 6000000 مسکونی رهن و اجاره مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
15 716937 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 300000000 25000000 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
16 716934 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 9000000000 0 مسکونی فروش دارآباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 716934 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 9000000000 0 مسکونی فروش دارآباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 716933 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 150000000 0 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
19 716930 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 60000000 10000000 مغازه رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
20 716929 ****** ****** ****** ****** 1399-12-17 48000000000 0 مسکونی فروش ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل