برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

آپارتمان بیرجند

آپارتمان بیرجند

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 716757 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 3760000000 40000000 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
2 716756 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 3096000000 36000000 مسکونی فروش باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
3 716755 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 0 0 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
4 716754 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 1800000000 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
5 716753 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 3900000000 0 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
6 716752 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 9000000000 75000000 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
7 716751 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 0 80000000 موقعیت اداری فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
8 716750 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 4200000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
9 716749 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 40000000 6000000 موقعیت اداری رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
10 716748 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 2350000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
11 716747 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 2500000000 0 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
12 716746 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 30000000 3000000 مغازه رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
13 716745 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 0 47000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 716744 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 60000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
15 716743 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 100000000 7000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
16 716742 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
17 716741 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 1550000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
18 716740 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 2800000000 0 موقعیت اداری فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
19 716739 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 2376000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
20 716738 ****** ****** ****** ****** 1399-12-14 1000000000 0 ویلا رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل