برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

دفتر کار سنندج

دفتر کار سنندج

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 716399 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 450000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 716398 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 620000000 0 مسکونی رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
3 716397 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 4730000000 43000000 مسکونی فروش باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
4 716396 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 100000000 7000000 مسکونی رهن و اجاره فاطمی گلدن فایل مشاهده فایل
5 716395 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 2290000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
6 716393 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 15275000000 0 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
7 716392 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 0 0 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
8 716391 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 2500000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
9 716390 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 700000000 10000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 716389 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 40000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
11 716388 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 0 75000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 716387 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 300000000 30000000 مسکونی رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
13 716386 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 9000000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
14 716385 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 8300000000 0 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
15 716384 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 0 95000000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
16 716383 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 600000000 0 مسکونی رهن و اجاره دارآباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 716382 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 8000000000 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 716365 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 0 0 مستغلات فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
19 716364 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 2500000000 150000000 مستغلات رهن و اجاره شیراز گلدن فایل مشاهده فایل
20 716362 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 300000000 3500000 مسکونی رهن و اجاره مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل