برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

سند اداری تهران

سند اداری تهران

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 716470 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 0 0 سند اداری فروش دولت گلدن فایل مشاهده فایل
2 716467 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 9945000000 0 موقعیت اداری فروش ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
3 716463 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 870000000 0 مسکونی رهن و اجاره قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
4 716462 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 300000000 25000000 مسکونی رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
5 716460 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 900000000 0 مسکونی رهن و اجاره دزاشیب گلدن فایل مشاهده فایل
6 716458 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 3800000000 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
7 716457 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 54000000000 0 مسکونی فروش محمودیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 716455 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 3400000000 0 مسکونی فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
9 716454 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 6000000000 0 مسکونی فروش دارآباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 716435 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 3100000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 716433 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 3015000000 45000000 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
12 716417 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 6600000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
13 716416 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 4930000000 34000000 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
14 716415 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 200000000 8000000 مغازه رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
15 716414 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 50000000 4000000 مغازه رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
16 716412 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 250000000 6000000 موقعیت اداری رهن و اجاره کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
17 716411 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 200000000 1500000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 716409 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 300000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
19 716408 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 220000000 0 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
20 716407 ****** ****** ****** ****** 1399-12-10 250000000 6000000 مسکونی رهن و اجاره باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل