برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

مغازه کرمان

مغازه کرمان

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 716940 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 9750000000 75000000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
2 716939 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 1950000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
3 716938 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 3960000000 44000000 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
4 716936 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
5 716935 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 2700000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
6 716932 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 100000000 10000000 مغازه رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
7 716927 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 70000000 2000000 مغازه رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 716926 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 180000000 0 مغازه رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
9 716919 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 250000000 300000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
10 716918 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 200000000 3600000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
11 716916 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 100000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
12 716915 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 275000000 0 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
13 716914 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 20000000 7000000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
14 716912 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 450000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
15 716911 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 100000000 4200000 مسکونی رهن و اجاره باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
16 716900 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 500000000 15000000 مسکونی رهن و اجاره کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
17 716899 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 3100000000 0 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 716889 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 100000000 22500000 موقعیت اداری رهن و اجاره پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
19 716875 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 2600000000 0 مسکونی فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
20 716868 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 9750000000 0 مسکونی فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل