برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

رهن و اجاره سوئیت

رهن و اجاره سوئیت

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 708512 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 7714000000 0 مسکونی فروش بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
2 708511 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 945000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
3 708510 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 380000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 708509 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 1380000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
5 708508 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 1850000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
6 708507 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 700000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 708506 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 1700000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
8 708505 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 250000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
9 708504 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 2516000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
10 708503 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 4275000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 708502 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 3913000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 708501 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 2800000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 708500 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 4840000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 708499 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 2100000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 708498 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 2400000000 0 مسکونی رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
16 708497 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 3700000000 0 مسکونی فروش اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
17 708496 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 350000000 7000000 مسکونی رهن و اجاره قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
18 708495 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 165000000 6500000 موقعیت اداری رهن و اجاره گاندی گلدن فایل مشاهده فایل
19 708494 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 100000000 400000 مسکونی رهن و اجاره اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
20 708493 ****** ****** ****** ****** 1399-09-10 1680000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل