برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

قیمت سوئیت

قیمت سوئیت

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 716831 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 400000000 1200000 ویلا رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 716830 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 950000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 716829 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 0 58000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 716828 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 400000000 9000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 716827 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 150000000 8000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 716826 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 10595000000 0 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
7 716825 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 1000000000 20000000 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 716824 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 12688000000 0 مغازه فروش اختیاریه گلدن فایل مشاهده فایل
9 716823 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 12716000000 0 مسکونی فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
10 716822 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 6100000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
11 716821 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 0 0 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
12 716819 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 0 250000000 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
13 716818 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 220000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
14 716816 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 0 95000000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
15 716815 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 0 67000000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
16 716812 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 0 260000000 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 716811 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 0 400000000 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 716810 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 750000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
19 716809 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 0 0 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 716807 ****** ****** ****** ****** 1399-12-16 0 56000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل