برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

خرید سوئیت

خرید سوئیت

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 721252 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 120000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
2 721251 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 150000000 2100000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
3 721250 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 100000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 721249 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 460000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
5 721248 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 250000000 0 مسکونی رهن و اجاره اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
6 721247 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 50000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
7 721246 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 100000000 6000000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
8 721245 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
9 721244 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 500000000 15000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 721242 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 3350000000 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 721241 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 40000000 4300000 مغازه رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
12 721241 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 40000000 4300000 مغازه رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
13 721240 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 100000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
14 721239 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 100000000 6000000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
15 721238 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 100000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
16 721237 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 50000000 3200000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
17 721236 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 29000000000 0 کلنگی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
18 721235 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 570000000 1500000 موقعیت اداری رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
19 721234 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 26000000000 0 مستغلات فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 721232 ****** ****** ****** ****** 1400-02-28 600000000 0 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل