برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

زمین قزوین

زمین قزوین

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 708467 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 27690000000 0 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
2 708454 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 35000000 3200000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 708444 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 20000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
4 708442 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 300000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
5 708440 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 200000000 1500000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
6 708438 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 50000000 4500000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 708437 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 1500000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 708433 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 2600000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
9 708432 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 1900000000 0 مسکونی فروش تهران ویلا گلدن فایل مشاهده فایل
10 708431 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 4976000000 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
11 708429 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 5350000000 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
12 708428 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 12054000000 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
13 708426 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 1250000000 0 مسکونی فروش باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
14 708425 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 2700000000 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 708422 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 5075000000 0 مسکونی فروش باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
16 708421 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 0 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
17 708420 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 1870000000 0 مسکونی فروش باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
18 708419 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 5940000000 0 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
19 708417 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 2100000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
20 708414 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 6500000000 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل