برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

مسکونی تبریز

مسکونی تبریز

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 708192 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 6000000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
2 708192 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 6000000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
3 708191 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 1400000000 0 مسکونی فروش شهر آرا گلدن فایل مشاهده فایل
4 708190 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 10640000000 0 مسکونی فروش ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
5 708189 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 1650000000 0 مسکونی فروش شمس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 708188 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 2400000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
7 708187 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 5500000000 0 مسکونی فروش شمس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 708186 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 4350000000 0 مسکونی فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
9 708185 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
10 708184 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 300000000 0 مسکونی رهن و اجاره بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
11 708183 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 100000000 20000000 مغازه رهن و اجاره پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
12 708182 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 0 0 ویلا رهن و اجاره مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
13 708181 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 2958000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
14 708180 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 100000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 708179 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 0 0 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
16 708178 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 100000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
17 708176 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 100000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
18 708175 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 450000000 0 مسکونی رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
19 708174 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 150000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره شهر آرا گلدن فایل مشاهده فایل
20 708173 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 0 0 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل