برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

تجاری اداری ایلام

تجاری اداری ایلام

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 716380 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 1300000000 0 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
2 716380 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 1300000000 0 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
3 716379 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 6050000000 55000000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
4 716378 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 95000000 0 مغازه رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
5 716377 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 50000000 4000000 مغازه رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
6 716376 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 195000000 0 مغازه رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
7 716375 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 300000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 716374 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 200000000 10000000 موقعیت اداری رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
9 716373 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 250000000 0 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
10 716372 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 5950000000 0 مسکونی فروش اختیاریه گلدن فایل مشاهده فایل
11 716371 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 85000000 0 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
12 716370 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 15000000000 0 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
13 716369 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 350000000 0 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
14 716368 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 0 0 مسکونی فروش کاشانک گلدن فایل مشاهده فایل
15 716367 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 675000000 0 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
16 716366 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 50000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
17 716363 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 150000000 3200000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
18 716349 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 30000000000 0 مسکونی فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
19 716343 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 120000000 0 مسکونی رهن و اجاره دولت گلدن فایل مشاهده فایل
20 716335 ****** ****** ****** ****** 1399-12-09 50250000000 0 مسکونی فروش کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل