برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

موقعیت اداری خرم آباد

موقعیت اداری خرم آباد

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 716568 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 5096000000 52000000 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
2 716567 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 4970000000 35000000 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
3 716566 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 0 45000000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
4 716565 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 2220000000 30000000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
5 716563 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 4864000000 38000000 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
6 716560 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 12025000000 65000000 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
7 716556 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 8560000000 80000000 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
8 716554 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 9250000000 0 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
9 716552 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 6700000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
10 716549 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 3100000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
11 716547 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 20000000 5000000 مغازه رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
12 716546 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 70000000 5000000 مغازه رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
13 716545 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 50000000 10000000 مغازه رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
14 716542 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 200000000 0 مغازه رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 716541 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 30000000 4000000 مغازه رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
16 716538 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 80000000 8500000 مغازه رهن و اجاره کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
17 716536 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 50000000 16500000 مغازه رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
18 716534 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 0 0 مغازه رهن و اجاره باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
19 716532 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 20000000 10000000 مغازه رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
20 716531 ****** ****** ****** ****** 1399-12-11 3822000000 0 مسکونی فروش اراج گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل