برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

کلنگی شیراز

کلنگی شیراز

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 708875 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 700000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
2 708874 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 530000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
3 708873 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 2200000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
4 708870 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 6580000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
5 708868 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 3900000000 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
6 708867 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 0 110000000 موقعیت اداری فروش فرشته گلدن فایل مشاهده فایل
7 708866 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 25194000000 0 مسکونی فروش الهیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 708865 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 0 0 کلنگی فروش نوبنیاد گلدن فایل مشاهده فایل
9 708864 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 250000000 3500000 مسکونی رهن و اجاره شمس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 708863 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 19320000000 0 کلنگی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
11 708862 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 3200000000 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
12 708861 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 2500000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
13 708860 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 4500000000 0 مسکونی فروش اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
14 708859 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 4900000000 0 مسکونی فروش شهر آرا گلدن فایل مشاهده فایل
15 708858 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 200000000 4500000 مسکونی رهن و اجاره باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
16 708857 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 150000000 1600000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 708856 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 100000000 5500000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
18 708854 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 450000000 0 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
19 708853 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 70000000 0 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
20 708852 ****** ****** ****** ****** 1399-09-15 75000000 1600000 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل