برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

فروش تجاری

فروش تجاری

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 708801 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 2650000000 0 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
2 708800 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 700000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
3 708799 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 1850000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
4 708798 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 2900000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 708797 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 0 0 کلنگی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
6 708795 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 200000000 6500000 مسکونی رهن و اجاره سازمان برنامه گلدن فایل مشاهده فایل
7 708794 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 8600000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
8 708792 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 0 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
9 708790 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 1150000000 0 مسکونی رهن و اجاره دارآباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 708789 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 4100000000 0 مسکونی فروش جلفا گلدن فایل مشاهده فایل
11 708788 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 6900000000 0 مسکونی فروش محمودیه گلدن فایل مشاهده فایل
12 708787 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 2200000000 0 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
13 708786 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 7500000000 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
14 708785 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 11175000000 0 مسکونی فروش دولت گلدن فایل مشاهده فایل
15 708784 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 0 0 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
16 708784 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 0 0 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
17 708783 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 570000000 0 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
18 708781 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 50000000 4500000 مسکونی رهن و اجاره بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
19 708780 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 3500000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 708779 ****** ****** ****** ****** 1399-09-13 4900000000 0 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل