برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

اجاره کلنگی

اجاره کلنگی

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 708211 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 2650000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
2 708210 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 1800000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
3 708209 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 5750000000 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
4 708208 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 1790000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
5 708207 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 58440000000 0 سند اداری فروش گاندی گلدن فایل مشاهده فایل
6 708206 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 9405000000 0 مسکونی فروش ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
7 708205 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 3000000000 0 مسکونی فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
8 708204 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 4500000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
9 708203 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 400000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
10 708202 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 50000000 5500000 مسکونی رهن و اجاره زرگنده گلدن فایل مشاهده فایل
11 708201 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 250000000 25000000 مسکونی رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
12 708200 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 3700000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
13 708199 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 8400000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
14 708198 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 3900000000 0 مسکونی فروش تهران ویلا گلدن فایل مشاهده فایل
15 708197 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 1900000000 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
16 708196 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 6600000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 708195 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 7790000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
18 708194 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 5200000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
19 708193 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 3800000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
20 708146 ****** ****** ****** ****** 1399-09-06 60000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل